top of page

삼양식품 밀양 신공장 CM

준공일자 : 2022. 3.
건축주 : (주)삼양식품
연면적 : -m²
규모 :  -
​위치 : 경남 밀양시 북부면 감운로 60 (밀양나노산업단지내 A313-3구역)

002A2425
002A2425
press to zoom
002A2416
002A2416
press to zoom
002A2419
002A2419
press to zoom
002A2428
002A2428
press to zoom
002A2431
002A2431
press to zoom
002A2413
002A2413
press to zoom
DSC08051
DSC08051
press to zoom
002A2446
002A2446
press to zoom
002A2443
002A2443
press to zoom
DSC08130
DSC08130
press to zoom
DSC08141
DSC08141
press to zoom
DSC08137
DSC08137
press to zoom
DSC08134
DSC08134
press to zoom
DSC08118
DSC08118
press to zoom
DSC08126
DSC08126
press to zoom
DSC08115
DSC08115
press to zoom
DSC08123
DSC08123
press to zoom
DSC08103
DSC08103
press to zoom
DSC08096
DSC08096
press to zoom
DSC08081
DSC08081
press to zoom
bottom of page