top of page

웰튼 마곡지구 C2-3BL 업무복합시설 신축공사 CM

준공일자 : 2022. 01.
건축주 : 웰튼병원
연면적 : 23,127.37m²
규모 :  지상 12층, 지하5층
​위치 : 서울특별시 강서구 마곡지구 C2-3BL (마곡중앙5로 22)

외부 (13)
외부 (13)
press to zoom
외부 (12)
외부 (12)
press to zoom
외부 (6)
외부 (6)
press to zoom
외부 (11)
외부 (11)
press to zoom
외부 (9)
외부 (9)
press to zoom
외부 (10)
외부 (10)
press to zoom
외부 (7)
외부 (7)
press to zoom
외부 (8)
외부 (8)
press to zoom
외부 (5)
외부 (5)
press to zoom
외부 (1)
외부 (1)
press to zoom
외부 (3)
외부 (3)
press to zoom
외부 (2)
외부 (2)
press to zoom
외부 (4)
외부 (4)
press to zoom
항공사진 (2)
항공사진 (2)
press to zoom
항공사진 (9)
항공사진 (9)
press to zoom
항공사진 (8)
항공사진 (8)
press to zoom
항공사진 (5)
항공사진 (5)
press to zoom
항공사진 (7)
항공사진 (7)
press to zoom
항공사진 (6)
항공사진 (6)
press to zoom
항공사진 (3)
항공사진 (3)
press to zoom
bottom of page